Inschrijven

Inschrijven:

Voor het inschrijven wordt gebruikgemaakt van de NBB-agenda functie van BCL’58.  Voor hen die een dieetvoorschrift volgen, graag gebruik maken van de kolom opmerkingen en daar aangeven wat de dieetwensen zijn.

De agenda is rechtstreeks bereikbaar via “link naar inschrijven” . Zij die liever gebruik maken van de volledige NBB functionaliteiten kunnen na inloggen op Mijn NBB en dan aansluitend via de agenda functie van BCL’58 hun inschrijving doen. Na voltooien wordt het inschrijfformulier aan de organisatie verzonden.

De inschrijving is volledig na overmaken van € 50,- per paar op ING rekening  NL14INGB0006489844 t.n.v. Bridge Club Lelystad 1958 onder vermelding van Bataviahaven Bridge Toernooi en de namen van het betreffende paar.

Volgorde inschrijving op Datum:

Datum ontvangst betalingen + formulieren

Maximum aantal inschrijvingen: 96 paren

Sluitingsdatum:

10 april 20209. Na deze datum plaatsing op reservelijst of zoveel eerder als het maximaal aantal van 96 ingeschreven paren is bereikt.

Bij annulering:

Geen restitutie