Inschrijven

Aanmelden:

Tussen 9.30 en 10.00 uur in Restaurant “de Cantine” Oostvaardersdijk 01-15 8242 PA Lelystad

Om 9.45 uur kopje koffie

Kosten:

€ 50, – per paar inclusief Lunch. Op inschrijfformulier kan je aangeven “Vegetarische Lunch” bij “Opmerkingen”

Prijsuitreiking:

Ca. 17.00 uur in Restaurant “de Cantine”

Inschrijving:

Door overmaken van € 50,- per paar op ING rekening  NL14INGB0006489844 t.n.v. Bridge Club Lelystad 1958 onder vermelding van Bataviahaven Bridge Toernooi en de namen van het betreffende paar en het verzenden van het inschrijfformulier.

Datum inschrijving:

Datum ontvangst betalingen + formulieren

Maximum aantal inschrijvingen: 84 paren

Sluitingsdatum:

13 april 2018. Na deze datum plaatsing op reservelijst of zoveel eerder als het maximaal aantal van 84 ingeschreven paren is bereikt.

Bij annulering:

Geen restitutie

 

Naar inschrijven:

Inschrijven op de NBB-site van BCL’58  is mogelijk door op de inschrijf knop te “klikken” en hou als u NBB-lid bent uw NBB-nummer bij de hand :